Reputació · spam

Reputació i spam / Reputación y spam

Un dels factors més importants que influeixen en la recepció constant d’spam és la reputació en línia. Els filtres antispam basats en la reputació parteixen de ràtings de puntuació que mesuren la qualitat de remitents i emissors. Alguns dels factors que es tenen en compte són: La freqüència d’enviament i el volum de missatges que… Continue reading Reputació i spam / Reputación y spam