Uncategorized

10 consells per escollir què estudiar / 10 consejos para escoger qué estudiar

La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, Nati Cabrera dóna alguns consells per a fer una bona tria partint de la base que la millor facultat és la que encaixa més bé amb els nostres valors, preferències i manera de veure el món.

 1. Què vull? Per a què serveixo?  Què puc fer? En aquest ordre són les tres preguntes bàsiques que, segons Cabrera, l’estudiant s’hauria de fer abans de decantar-se per uns estudis i una universitat. Seguir la vocació, deixant de banda l’alta o baixa ocupabilitat, detectar els punts forts, sigui amb l’ajuda de professors que orientin l’estudiant o amb els recursos que posen a l’abast institucions o administracions públiques —per exemple webs com Educaweb, que donen recursos per a fer un autodiagnòstic per a descobrir les pròpies capacitats i ser conscient de les notes de tall—, ajudaran el futur universitari a decantar-se per uns estudis o una facultat.
 1. Una teranyina de rànquings. Les universitats britàniques i nord-americanes més cares i elitistes encapçalen la majoria de rànquings de les millors universitats com el Times Higher Education, el Shangai Ranking o el QS. Són els més coneguts, però de classificacions n’hi ha centenars (per especialitats, per universitat, per tipus d’enginyeries…). Cabrera subratlla que aquest tipus de classificacions valoren més el prestigi i impacte social de la institució (el nombre de premis Nobel que hi han estudiat o el nombre de publicacions científiques que s’han produït) que no pas la docència o la metodologia, que és el que en el fons interessa a la majoria de futurs universitaris.
 1. Estudiar a l’estranger? El coneixement profund d’un segon idioma és molt valorat pel mercat laboral, però per això no cal anar a estudiar quatre anys a l’estranger. Fer un grau, postgrau o màster fora del país és a l’abast de molt poques butxaques. Universitats que fomentin intercanvis a l’estranger o pràctiques en empreses d’arreu del món ajudaran l’estudiant a internacionalitzar-se i adquirir coneixements d’una segona llengua sense haver-se d’hipotecar tant.
 1. Universitats flexibles. Si l’estudiant treballa o té càrregues familiars, altres obligacions o compromisos, el fet que les universitats permetin seguir els estudis de manera semipresencial, a distància o en línia és un valor afegit.
 1. Dobles titulacions, un perfil a l’alça. Com més va més, el mercat demana professionals que tinguin una doble titulació: per exemple, Dret i ADE o Economia i Enginyeria. Els estudiants que optin per aquests dobles graus han de ser conscients que els estudis se’ls allargaran un parell d’anys; per tant, han de tenir clara la decisió. Cabrera explica que, si hi ha dubtes, el que és millor és fer un grau i després complementar els estudis amb un altre grau o un màster, o un postgrau.
 1. Com més nivell educatiu, més inserció laboral. El 90,5% dels qui han fet un doctorat tenen feina i el 84,2% dels qui han cursat un màster també, segons dades del primer trimestre del 2017 de l’Enquesta de Població Activa recollides en l’estudi La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Un 82% dels estudiants de grau també aconsegueixen feina. Segons l’OCDE, la diferència d’atur entre el nivell educatiu més alt (doctorat) i el més baix (educació primària) a l’Estat espanyol és de 28 punts percentuals, mentre que al conjunt de l’OCDE és de 7 punts de mitjana. Espanya  és entre els països de l’OCDE on la diferència és més accentuada.
 1. Programes de col·laboració amb empreses. Amb quines empreses o institucions tenen conveni les universitats? Faciliten la inserció laboral? Promouen els intercanvis internacionals? Són algunes de les preguntes que s’haurien de fer els futurs universitaris. No és cap secret que el que vol un estudiant és treballar i trobar feina com més aviat millor, de manera que, si la universitat el pot ajudar en aquest primer pas, és un punt a favor.
 1. Una alta ocupació avui pot ser atur demà. El panorama laboral és molt canviant i els graus que avui dia poden tenir una taxa d’ocupació més alta poden no tenir-la d’aquí a cinc o deu anys. Per exemple, els titulats que l’any 2014 tenien majors taxes d’ocupabilitat van estudiar Enginyeria Electrònica, Medicina, Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Aeronàutica, Naval i Oceànica. Per contra, els titulats amb pitjors ocupacions van fer Filologia Francesa, Filologia Àrab, Història de l’Art, Ciències del Mar i la diplomatura de Navegació Marítima, segons recull la primera Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios de l’INE. «L’estudiant no pot basar la seva decisió només en l’ocupació. Està bé tenir-la en compte, però no ha de ser el factor determinant ni exclusiu», apunta Cabrera. Un exemple d’aquest món canviant és Arquitectura, que en anys del boom immobiliari tenia un alt percentatge d’ocupació, el qual va caure en picat amb l’esclat de la bombolla i la crisi econòmica.
 1. Universitat pública o privada? No sempre l’opció privada és la més bona. El darrer estudi QS, que mesura el pes de les facultats en la classificació de les millors universitats del món per àrees, situa 11 facultats espanyoles entre les 50 més importants de la seva matèria. D’aquestes, 8 són públiques.
 1. Models educatius innovadors. Fins fa pocs anys, la manera d’ensenyar que tenien les universitats no les diferenciava gaire les unes de les altres. Ara hi ha facultats que intenten fer propostes innovadores i motivadores per a l’estudiant, amb un alt percentatge d’aplicació pràctica en contextos reals o bé simulats. «Això pot ajudar que l’alumne tingui una experiència educativa més gratificant», explica Cabrera.

esp._  La profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Nati Cabrera, da algunos consejos para hacer una buena elección partiendo de la base de que la mejor facultad es la que encaja mejor con nuestros valores, preferencias y manera de ver el mundo.

 1. ¿Qué quiero ?, ¿para qué sirvo ?, y ¿qué puedo hacer? En este orden son las tres preguntas básicas que, según Cabrera, el estudiante debería hacerse antes de decantarse por unos estudios y una universidad. Seguir la vocación, dejando de lado la alta o baja empleabilidad, detectar los puntos fuertes, sea con la ayuda de profesores que orienten el o con los recursos que ponen al alcance instituciones o administraciones públicas -por ejemplo webs como Educaweb, que dan recursos para hacer un autodiagnóstico para descubrir las propias capacidades y ser consciente de las notas de corte-, ayudarán al futuro universitario a decantarse por unos estudios o una facultad.
 2. Una telaraña de rankings. Las universidades británicas y estadounidenses más caras y elitistas encabezan la mayoría de rankings de las mejores universidades como el Times Higher Education, el Shangai Ranking o el QS. Son los más conocidos, pero de clasificaciones hay cientos (por especialidades, por universidad, por tipo de ingenierías …). Cabrera subraya que este tipo de clasificaciones valoran más el prestigio e impacto social de la institución (el número de premios Nobel que han estudiado o el número de publicaciones científicas que se han producido) que la docencia o la metodología, que es lo que en el fondo interesa a la mayoría de futuros universitarios.
 3. Estudiar en el extranjero? El conocimiento profundo de un segundo idioma es muy valorado por el mercado laboral, pero por ello no hay que ir a estudiar cuatro años en el extranjero. Hacer un grado, postgrado o máster fuera del país está al alcance de muy pocos bolsillos. Universidades que fomenten intercambios en el extranjero o prácticas en empresas de todo el mundo ayudarán al estudiante a internacionalizarse y adquirir conocimientos de una segunda lengua sin tener que hipotecarse tanto.
 4. Universidades flexibles. Si el estudiante trabaja o tiene cargas familiares, otras obligaciones o compromisos, el hecho de que las universidades permitan seguir los estudios de manera semipresencial, a distancia o en línea es un valor añadido.
 5. Dobles titulaciones, un perfil al alza. Cada vez más, el mercado demanda profesionales que tengan una doble titulación: por ejemplo, Derecho y ADE o Economía e Ingeniería. Los estudiantes que opten por estos dobles grados deben ser conscientes de que los estudios se les alargarán un par de años; por tanto, deben tener clara la decisión. Cabrera explica que, si hay dudas, lo que es mejor es hacer un grado y luego complementar los estudios con otro grado o un máster, o un posgrado.
 6. A mayor nivel educativo, más inserción laboral. El 90,5% de los que han hecho un doctorado tienen trabajo y el 84,2% de los que han cursado un máster también, según datos del primer trimestre de 2017 de la Encuesta de Población Activa recogidas en el estudio La inserción laboral de los doctores y doctoras de las universidades catalanas, de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. Un 82% de los estudiantes de grado también consiguen trabajo. Según la OCDE, la diferencia de paro entre el nivel educativo más alto (doctorado) y el más bajo (educación primaria) en España es de 28 puntos porcentuales, mientras que el conjunto de la OCDE es de 7 puntos de media. España es entre los países de la OCDE donde la diferencia es más acentuada.
 7. Programas de colaboración con empresas. Con qué empresas o instituciones tienen convenio las universidades? Facilitan la inserción laboral? Promueven los intercambios internacionales? Son algunas de las preguntas que se deberían hacer los futuros universitarios. No es ningún secreto que el que quiere un estudiante es trabajar y encontrar trabajo lo antes posible, de manera que, si la universidad le puede ayudar en este primer paso, es un punto a favor.
 8. Una alta ocupación hoy puede ser paro mañana. El panorama laboral es muy cambiante y los grados que hoy en día pueden tener una tasa de ocupación más alta pueden no tenerla dentro de cinco o diez años. Por ejemplo, los titulados que en 2014 tenían mayores tasas de empleabilidad estudiaron Ingeniería Electrónica, Medicina, Ingeniería Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Naval y Oceánica. Por el contrario, los titulados con peores empleos hicieron Filología Francesa, Filología Árabe, Historia del Arte, Ciencias del Mar y la diplomatura de Navegación Marítima, según recoge la primera Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios del INE. «El estudiante no puede basar su decisión sólo en el empleo. Está bien tenerla en cuenta, pero no debe ser el factor determinante ni exclusivo », apunta Cabrera. Un ejemplo de este mundo cambiante es Arquitectura, que en años del boom inmobiliario tenía un alto porcentaje de ocupación, el cual cayó en picado con el estallido de la burbuja y la crisis económica.
 9. Universidad pública o privada? No siempre la opción privada es la más buena. El último estudio QS, que mide el peso de las facultades en la clasificación de las mejores universidades del mundo en áreas, sitúa 11 facultades españolas entre las 50 más importantes de su materia. De estas, 8 son públicas.
 10. Modelos educativos innovadores. Hasta hace pocos años, la manera de enseñar que tenían las universidades no las diferenciaba mucho las unas de las otras. Ahora hay facultades que intentan hacer propuestas innovadoras y motivadoras para el estudiante, con un alto porcentaje de aplicación práctica en contextos reales o simulados. «Esto puede ayudar a que el alumno tenga una experiencia educativa más gratificante», explica Cabrera.
Anuncis

One thought on “10 consells per escollir què estudiar / 10 consejos para escoger qué estudiar

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.