Uncategorized

Guia per acomplir els propòsits/Guía para cumplir los propósitos

Fer dieta, aprendre idiomes, anar tres dies al gimnàs, dedicar més temps a la família… Aquests són només alguns exemples dels propòsits que ens solem fer quan tornem de vacances. Però, fins a quin punt som capaços d’acomplir tots aquests propòsits? Per què ens els fem si per l’experiència d’anys anteriors les probabilitats de fracassar i de frustrar-nos són altes? Hi ha alguna manera de garantir que acomplirem els propòsits que ens fem? Aquestes qüestions i d’altres les expliquen experts de la UOC en neurociència, psicologia i sociologia de les emocions.

En la presa de decisions i formulació de propòsits hi intervenen dues parts del cervell: la frontal ventromedial, profundament vinculada a les emocions, i la dorsolateral, molt més vinculada al raonament i a la consciència. Però, com explica el neurocientífic i codirector del Cognitive Neurolab Diego Redolar, no sempre funcionen en harmonia: «quan comença un curs escolar o any acostumem a estar molt motivats, més del compte, i la part emocional del cervell preval sobre la part racional a l’hora de fer-nos propòsits, cosa que descontextualitza el nostre propòsit de la realitat en què vivim i ens impedeix valorar la casuística del nostre context».

Per al sociòleg de les emocions Francesc Núñez, «tendim a creure’ns la nostra pròpia propaganda senzillament perquè és una pràctica terapèutica, perquè imaginar produeix plaer, encara que després no aconseguim acomplir el nostre propòsit totalment». El principal perill, adverteix, és la frustració que apareix quan, any rere any, fracassem.

Per això, adverteix Mercè Conangla, psicòloga i autora del llibre La força de la gravitació emocional (Editorial UOC), no s’han de confondre els objectius amb les il·lusions. «Els desitjos connecten amb les il·lusions; en canvi, un bon objectiu mobilitza la força de voluntat, que és la permet obtenir una motivació intel·ligent per perseverar en l’acció», explica. Per a combatre la frustració i afavorir un compliment dels propòsits, Conangla recomana seguir cinc consells.

  1. Preguntar-se quin objectiu es vol aconseguir. Perquè sigui un bon propòsit ha d’estar alineat amb els valors personals i amb allò que té sentit per a nosaltres en aquell moment. Un exemple podria ser «millorar les relacions personals».
  2. Analitzar el perquè. Es tracta de buscar el sentit del que es desitja. «Anhelar relacions més profundes i comunicar-se millor pot ser molt significatiu per a nosaltres si aquestes persones són importants en la nostra vida», argumenta.
  3. Definir operativament com assolir l’objectiu. Cal pensar quines accions poden conduir a l’acompliment de la fita. «Per exemple, un cop identificades en una llista les persones importants amb les quals no ens comuniquem gaire, proposar-nos trucar o escriure un correu cada dilluns a una d’elles».
  4. Establir com es farà el seguiment. S’ha d’anar valorant periòdicament si estem acomplint el que ens havíem proposat o si cal modificar alguna acció en el procés.
  5. Revisar els resultats. Valorar quin nivell de satisfacció ens aporta cada fita aconseguida.

Es tracta en definitiva de passar del «voldria o desitjaria» al «vull» (en present), que vol dir voluntat aplicada a l’acció (motiv-acció), conclou Conangla, directora de l’Institut d’Ecologia Emocional.

índice

esp_ Hacer dieta, aprender idiomas, ir tres días en el gimnasio, dedicar más tiempo a la familia … Estos son sólo algunos ejemplos de los propósitos que nos solemos hacer cuando volvamos de vacaciones. Pero, hasta qué punto somos capaces de cumplir todos estos propósitos? ¿Por qué nos los hacemos si por la experiencia de años anteriores las probabilidades de fracasar y de frustrarnos son altas? ¿Hay alguna manera de garantizar que cumpliremos los propósitos que nos hacemos? Estas cuestiones y otras las explican expertos de la UOC en neurociencia, psicología y sociología de las emociones.

En la toma de decisiones y formulación de propósitos intervienen dos partes del cerebro: la frontal ventromedial, profundamente vinculada a las emociones, y la dorsolateral, mucho más vinculada al razonamiento y la conciencia. Pero, como explica el neurocientífico y codirector del Cognitive Neurolab Diego Redolar, no siempre funcionan en armonía: «cuando empieza un curso escolar o año solemos estar muy motivados, más de la cuenta, y la parte emocional del cerebro prevalece sobre la parte racional a la hora de hacernos propósitos, lo que descontextualiza nuestro propósito de la realidad en que vivimos y nos impide valorar la casuística de nuestro contexto ».

Para el sociólogo de las emociones Francisco Núñez, «tendemos a creernos nuestra propia propaganda sencillamente porque es una práctica terapéutica, porque imaginar produce placer, aunque luego no logramos cumplir nuestro propósito totalmente». El principal peligro, advierte, es la frustración que aparece cuando, año tras año, fracasamos.

Por ello, advierte Mercè Conangla, psicóloga y autora del libro La fuerza de la gravitación emocional (Editorial UOC), no se deben confundir los objetivos con las ilusiones. «Los deseos conectan con las ilusiones; en cambio, un buen objetivo moviliza la fuerza de voluntad, que es la permite obtener una motivación inteligente para perseverar en la acción », explica. Para combatir la frustración y favorecer un cumplimiento de los propósitos, Conangla recomienda seguir cinco consejos.

 1. Preguntarse qué objetivo se quiere conseguir. Para que sea un buen propósito debe estar alineado con los valores personales y con lo que tiene sentido para nosotros en ese momento. Un ejemplo podría ser «mejorar las relaciones personales».
 2. Analizar el porqué. Se trata de buscar el sentido de lo que se desea. «Anhelar relaciones más profundas y comunicarse mejor puede ser muy significativo para nosotros si estas personas son importantes en nuestra vida», argumenta.
 3. Definir operativamente como alcanzar el objetivo. Hay que pensar qué acciones pueden conducir al cumplimiento del hito. «Por ejemplo, una vez identificadas en una lista las personas importantes con las que no nos comunicamos mucho, proponernos llamar o escribir un correo cada lunes a una de ellas».
 4. Establecer cómo se hará el seguimiento. Hay que ir valorando periódicamente si estamos cumpliendo lo que nos habíamos propuesto o si hay que modificar alguna acción en el proceso.
 5. Revisar los resultados. Valorar qué nivel de satisfacción nos aporta cada hito conseguido.

Se trata en definitiva de pasar del «quisiera o desearía» al «quiero» (en presente), que significa voluntad aplicada a la acción (motiv-acción), concluye Conangla, directora del Instituto de Ecología Emocional.

Fuente/Font: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s