social media

Diferències entre freelance, autònom i emprenedor / Diferencias entre freelance, autónoma y emprendedor

Penses que un freelance i un autònom tenen les mateixes característiques? Quan et converteixes en emprenedor? Erika Martin ho explica de manera molt clara i entenedora.

Freelance
El significat literal de freelance és llança lliure. Aquesta paraula va néixer allà per l’Edat Mitjana i es referia als mercenaris que oferien les seves habilitats amb les armes als senyors feudals. Així que no es tracta de cap terme modern.
Actualment, aquesta paraula s’utilitza per referir-nos a persones que realitzen treballs ocasionals per a altres persones o empreses, amb ingressos puntuals i amb una durada (en temps) determinada. Per exemple, algú que treballa en una empresa per compte d’altri i que en les seves estones lliures dóna xerrades de màrqueting, dissenya webs o tradueix textos (aquest segon treball seria la seva activitat freelance).

Per poder realitzar-la caldrà anar a Hisenda i donar-se d’alta en l’epígraf de l’IAE (Impost Activitats Econòmiques) corresponent a aquesta activitat.

D’aquesta manera, es podran emetre factures, cobrar serveis … i pagar IRPF i IVA (segons correspongui a la seva epígraf d’activitat).

Emprenedor
Un pas més enllà del freelancer hi ha la figura de l’emprendedor.El emprenedor és una figura a mig camí entre el freelance i l’autònom. Imagina que estàs triomfant amb les teves activitats econòmiques extres i que la cartera de clients va creixent.

Un dia decideixes deixar la teva empresa tradicional per centrar-te en muntar el teu negoci de xerrades, fotografia, infoproductos o el que sigui.

Serà llavors quan emprens (o comences) el teu projecte empresarial amb l’esperança que un dia puguis constituir una empresa de veritat, és a dir, crear ara una societat limitada, llogar una oficina pròpia, contractar empleats, etc.

Autònom
Els autònoms són els que viuen al 100% dels ingressos que els genera la seva ocupació.
Hi ha diversos tipus:

  • Treballadors autònoms: són els que cotitzen per activitats empresarials, per exemple: hostalers, taxistes, comerciants, propietaris de tallers, transportistes, lampistes, electricistes, etc. En aquest grup també s’inclouen els artistes i esportistes.
  • Professionals autònoms: són els que cotitzen per activitats professionals, són els de les professions liberals (metges, advocats, consultors, arquitectes, enginyers, etc.).

Tens més informació a l’article de l’Erika Martin.

I tu, en quina categoria estàs?

esp_ Piensas que un freelance y un autónomo tienen las mismas características? Cuando te conviertes en emprendedor? Erika Martin lo explica de manera muy clara y comprensible.

Freelance
El significado literal de freelance es lanza libre. Esta palabra nació allá por la Edad Media y se refería a los mercenarios que ofrecían sus habilidades con las armas a los señores feudales. Así que no se trata de ningún término moderno.
Actualmente, esta palabra se utiliza para referirnos a personas que realizan trabajos ocasionales para otras personas o empresas, con ingresos puntuales y con una duración (en tiempo) determinada. Por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa por cuenta ajena y que en sus ratos libres da charlas de marketing, diseña webs o traduce textos (este segundo trabajo sería su actividad freelance).

Para poder realizarla será necesario ir a Hacienda y darse de alta en el epígrafe del IAE (Impuesto Actividades Económicas) correspondiente a esta actividad.

De este modo, se podrán emitir facturas, cobrar servicios … y pagar IRPF e IVA (según corresponda a su epígrafe de actividad).

Emprendedor
Un paso más allá del freelancer existe la figura del emprendedor.El emprendedor es una figura a medio camino entre el freelance y el autónomo. Imagina que estás triunfando con tus actividades económicas extras y que la cartera de clientes va creciendo.

Un día decides dejar tu empresa tradicional para centrarte en montar tu negocio de charlas, fotografía, infoproductos o lo que sea.

Será entonces cuando emprendes (o empiezas) tu proyecto empresarial con la esperanza de que un día puedas constituir una empresa de verdad, es decir, crear ahora una sociedad limitada, alquilar una oficina propia, contratar empleados, etc.

Autónomo
Los autónomos son los que viven en el 100% de los ingresos que les genera su empleo.
Hay varios tipos:

  • Trabajadores autónomos: son los que cotizan por actividades empresariales, por ejemplo: hosteleros, taxistas, comerciantes, propietarios de talleres, transportistas, fontaneros, electricistas, etc. En este grupo también se incluyen los artistas y deportistas.
  • Profesionales autónomos: son los que cotizan por actividades profesionales, son los de las profesiones liberales (médicos, abogados, consultores, arquitectos, ingenieros, etc.).

Tienes más información en el artículo de Erika Martin.

Y tú, en qué categoría estás?

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.