Uncategorized

Hem d’usar signes i emoticones al tema del teu e-mail? / ¿Tenemos que usar signos y emoticonos en el asunto de tu e-mail?

Quan posem en marxa una campanya d’eMarqueting és important que posem atenció al títol que posem a l'”assumpte”. Penseu que aixó serà la primera cosa que llegiran els nostres contactes i que serà el que farà que obrin o no l’email.

Els amics de MDirector en donen pistes sobre els millors títols recomanats:

1.- Inclou números amb decimals

La inclusió de nombres específics fa que es generi en el subscriptor la sensació que saps del que parles. És a dir, demostres que comptes amb dades contrastades. D’aquesta manera aconseguiràs tenir una imatge més professional.

2.- Humanitza els percentatges

A l’ésser humà li encanta l’estadística. Ens passem el dia rebent dades. Les notícies ens mostren contínuament estadístiques sobre situacions del dia a dia i estem acostumats a rebre-les. Una bona tècnica és que humanitzis els percentatges, ja que de vegades ens costa entendre la veritable xifra que es vol mostrar. Per exemple, et funcionarà millor un títol com “99 de cada 100 homes té problemes per dormir. Menys 1 … “que:” El 99% dels homes tenen problemes per dormir. Menys un 1% … ”

3.- Signes d’exclamació i interrogació

Estem acostumats a utilitzar un llenguatge més col·loquial en espais digitals com WhatsApp. On és habitual escriure amb diversos signes d’interrogació, per exemple. Utilitzant aquesta tècnica aconseguiràs escriure títols que funcionen en email màrqueting. Normalment estem acostumats que les marques ens enviïn correus més seriosos i ens tractin amb respecte i més distància. Per això un assumpte d’aquest tipus almenys cridarà l’atenció del receptor.

4.- Utilitza caràcters especials

L’objectiu principal dels títols que funcionen en email màrqueting és que, abans de res, aconsegueixin destacar. Per això, tot el que puguis fer per ressaltar entre la resta de missatges de la safata d’entrada serà benvingut. No obstant això, en incloure caràcters especials has de anar amb compte. Potser els receptors et percebin com a correu brossa. Pel que és recomanable que no abusis d’aquesta tècnica.

5.- Emoticones

Seguim buscant destacar entre la multitud i pot ser que un bon truc sigui utilitzar els famosos emoticones. De fet gràcies als seus colors aconseguiràs que la mirada del receptor vagi directament cap a ells.

6.- Reserva els primers caràcters per a la informació important

Com en tot tipus de comunicació, el més important ha d’anar al principi. En l’assumpte del teu email no anava a ser menys. Si deixes el fonamental per al final pot ser que el receptor del missatge ni tan sols ho llegeixi o que no li atorgui la importància que requereix.

7.- El text ha de ser senzill i directe

Cometem l’error de voler explicar tot en el títol de nostres emails per por que els receptors no els obrin. Per això busquem que s’assabentin de tot el que hem de dir. Donem excessives explicacions, utilitzem diversos verbs, adjectius, etc. I l’únic que aconseguim és que les frases o no s’entenguin bé o resultin avorrides i carregades.

8.- No incorporis el nom del remitent en l’assumpte

Un altre dels errors que solem cometre és el d’incorporar el nostre nom en l’assumpte. Però com saps, per crear títols que funcionen en email màrqueting has de ser clar, concís i breu. No obstant això, per a això has de realitzar l’enviament des d’un compte de correu electrònic que contingui el nom de la marca perquè els usuaris ho reconeguin.

9.- Llança preguntes

Començar la teva comunicació llançant una pregunta aconseguirà que el lector automàticament es posi en situació i contesti al seu cap. Si la resposta és positiva probablement

10.- Crea curiositat

Busques una altra tècnica per cridar l’atenció? No hi ha res com sembrar la curiositat i fer que l’usuari vulgui saber més del que has de explicar-li. Utilitzant titulars d’aquest tipus sempre deixaràs el dubte de si el mateix receptor coneix tot sobre el que li parles o se li escapa alguna cosa.

Pots llegir el post complet de MDirector amb més exemples.

email

esp_ Cuando ponemos en marcha una campaña de e-marketing es importante que pongamos atención al título que ponemos en el “asunto”. Pensad que esto será lo primero que leerán nuestros contactos y que será lo que hará que abran o no el email.

Los amigos de MDirector dan pistas sobre los mejores títulos recomendados:

1.- Incluye números con decimales

La inclusión de números específicos hace que se genere en el suscriptor la sensación de que sabes de lo que hablas. Es decir, demuestras que cuentas con datos contrastados. De esta manera conseguirás tener una imagen más profesional.

2.- Humaniza los porcentajes

Al ser humano le encanta la estadística. Nos pasamos el día recibiendo datos. Las noticias nos muestran continuamente estadísticas sobre situaciones del día a día y estamos acostumbrados a recibirlas. Una buena técnica es que humanices los porcentajes, ya que a veces nos cuesta entender la verdadera cifra que se quiere mostrar. Por ejemplo, te funcionará mejor un título como “99 de cada 100 hombres tiene problemas para dormir. Menos 1…” que: “El 99% de los hombres tienen problemas para dormir. Menos un 1%…”

3.- Signos de exclamación e interrogación

Estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje más coloquial en espacios digitales como whatsapp. Donde es habitual escribir con varios signos de interrogación, por ejemplo. Utilizando esta técnica conseguirás escribir títulos que funcionan en email marketing. Normalmente estamos acostumbrados a que las marcas nos envíen correos más serios y nos traten con respeto y más distancia. Por eso un asunto de este tipo al menos llamará la atención del receptor.

4.- Utiliza caracteres especiales

El objetivo principal de los títulos que funcionan en email marketing es que, ante todo, logren destacar. Por ello, todo lo que puedas hacer para resaltar entre el resto de mensajes de la bandeja de entrada será bienvenido. No obstante, al incluir caracteres especiales debes tener cuidado. Puede que los receptores te perciban como spam. Por lo que es recomendable que no abuses de esta técnica.

5.- Emoticonos

Seguimos buscando destacar entre la multitud y puede que un buen truco sea utilizar los famosos emoticonos. De hecho gracias a sus colores conseguirás que la mirada del receptor vaya directamente hacia ellos.

6.- Reserva los primeros caracteres para la información importante

Como en todo tipo de comunicación, lo más importante debe ir al principio. En el asunto de tu email no iba a ser menos. Si dejas lo fundamental para el final puede que el receptor del mensaje ni siquiera lo lea o que no le otorgue la importancia que requiere.

7.- El texto debe ser sencillo y directo

Cometemos el fallo de querer contar todo en el título de nuestros emails por miedo a que los receptores no los abran. Por ello buscamos que se enteren de todo lo que tenemos que decir. Damos excesivas explicaciones, utilizamos varios verbos, adjetivos, etc. Y lo único que conseguimos es que las frases o no se entiendan bien o resulten aburridas y cargadas.

8.- No incorpores el nombre del remitente en el asunto

Otro de los errores que solemos cometer es el de incorporar nuestro nombre en el asunto. Pero como sabes, para crear títulos que funcionan en email marketing debes ser claro, conciso y breve. Sin embargo, para ello debes realizar el envío desde una cuenta de email que contenga el nombre de la marca para que los usuarios lo reconozcan.

9.- Lanza preguntas

Empezar tu comunicación lanzando una pregunta conseguirá que el lector automáticamente se ponga en situación y conteste en su cabeza. Si la respuesta es positiva probablemente

10.- Crea curiosidad

¿Buscas otra técnica para llamar la atención? No hay nada como sembrar la curiosidad y hacer que el usuario quiera saber más de lo que tienes que contarle. Utilizando titulares de este tipo siempre dejarás la duda de si el mismo receptor conoce todo sobre lo que le hablas o se le escapa algo.

Puedes leer el post completo de MDirector con más ejemplos.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s