Uncategorized

Els nadius digitals, els més vulnerables als jocs d’atzar en línia / Los nativos digitales, los más vulnerables a los juegos de azar on line

El joc en línia guanya adeptes any rere any a Espanya. Les noves tecnologies han contribuït a aquest auge i els joves, segons els experts, es converteixen en la població diana de la publicitat dels operadors de joc. El seu fàcil accés a les TIC a edats cada vegada més primerenques els predisposa també a desenvolupar patologies relacionades amb el joc molt abans. El professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC José Ramon Ubieto, explica algunes claus per a entendre aquest fenomen.

Home d’entre 26 i 45 anys que es gasta a l’any, de mitjana, 322 euros principalment en apostes esportives. És el perfil majoritari del jugador en línia, una tipologia de joc d’atzar clarament a l’alça a Espanya segons l’última anàlisi publicada per la Direcció General d’Ordenació del Joc. Durant l’any 2015 van participar en aquests jocs, almenys una vegada, més de 985.000 persones, un 19,6% més que l’any anterior, i les quantitats jugades van superar els 8.500 milions d’euros, un 30% més que el 2014. Xifres realment atordidores per a un negoci que, any rere any, va guanyant adeptes a Espanya. Cada mes apareixen 40.645 jugadors nous.

Els joves, pel seu fàcil maneig de les noves tecnologies, es converteixen, segons els experts, en «el principal esquer» per a una modalitat de joc a la qual es dóna publicitat a tort i a dret en els seus canals de consum principals, com la televisió, la ràdio, la premsa, les xarxes socials o fins i tot en les samarretes dels ídols esportius. Ubieto atribueix la vulnerabilitat dels joves a aquests jocs d’atzar a diversos motius, com «l’accessibilitat, ja que hi poden jugar les vint-i-quatre hores del dia i des de qualsevol dispositiu; la immediatesa, la possibilitat que els ofereix la xarxa d’apostar poques sumes de diners, l’anonimat i la publicitat constant» a la qual són sotmesos.

indice
http://www.horacero.com.mx

esp_ El juego en línea gana adeptos año tras año en España. Las nuevas tecnologías han contribuido a este auge y los jóvenes, según los expertos, se convierten en la población diana de la publicidad de los operadores de juego. Su fácil acceso a las TIC a edades cada vez más tempranas los predispone también a desarrollar patologías relacionadas con el juego mucho antes. El profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC José Ramón Ubieto, explica algunas claves para entender este fenómeno.

Hombre de entre 26 y 45 años que se gasta al año, de media, 322 euros principalmente en apuestas deportivas. Es el perfil mayoritario del jugador en línea, una tipología de juego de azar claramente al alza en España según el último análisis publicado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Durante el año 2015 participaron en estos juegos, al menos una vez, más de 985.000 personas, un 19,6% más que el año anterior, y las cantidades jugadas superaron los 8.500 millones de euros, un 30% más que en 2014. Cifras realmente aturdidoras para un negocio que, año tras año, va ganando adeptos en España. Cada mes aparecen 40.645 jugadores nuevos.

Los jóvenes, por su fácil manejo de las nuevas tecnologías, se convierten, según los expertos, en el «principal cebo» para una modalidad de juego en la que se da publicidad a diestro y siniestro en sus canales de consumo principales, como la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales o incluso en las camisetas de los ídolos deportivos. Ubieto atribuye la vulnerabilidad de los jóvenes a estos juegos de azar a varios motivos, como «la accesibilidad, ya que pueden jugar las veintidós horas del día y desde cualquier dispositivo; la inmediatez, la posibilidad que les ofrece la red de apostar pocas sumas de dinero, el anonimato y la publicidad constante »a la que son sometidos.

Font/Fuente: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.