Linkedin

Aconsegueix més clients amb LinkedIn / Consigue más clientes con LinkedIn

Fa uns dies us vam presentar la nova web sobre LinkedIn, www.todolinkedin.com. Avui comentem un article publicat recentment a la seva pàgina centrat en els autònoms i en la possibilitat que ofereix la xarxa social de contactes professionals per trobar més clients.

Els autònoms disposen d’un ampli camp de negocis a LinkedIn i, com altres perfils, també poden aprofitar aquesta xarxa social per trobar clients. Així ho explica la nostra companya enDescubriendo LinkedIn, amb un perfil adequat, una bona xarxa de contactes i continguts interessants, els autònoms poden utilitzar aquesta xarxa social per trobar més clients i per tant, incrementar els seus ingressos.

 1. Perfil: és una de les parts més importants de la xarxa, sobretot l’extracte que mereix un desglossament a part. Has d’introduir totes les dades, completant les categories de manera adequada i encertada. Es tracta d’un treball ardu i que has de revisar periòdicament, és important mantenir el teu CV actualitzat. 
  1. Extracte: l’extracte del teu perfil és la primera impressió, el primer fragment que llegeixen aquells que visiten el teu perfil. Per això és tan important redactar el teu extracte a LinkedIn de manera correcta. L’extracte és un apartat pràcticament exclusiu de LinkedIn respecte a altres xarxes socials, el fet que hi hagi no ho fa obligatori de ser usat, de fet es pot amagar o moure, segons explica RamGON. El 60% de perfils a LinkedIn no contenen extracte tal com indica Marta Morales a aquest post així que ja de per si el simple fet d’incloure-ho ens fa diferenciar-nos d’un 40% de perfils.
 2. Grups: una de les característiques de LinkedIn és la creació de grups d’interès. La seva participació en ells aporta visibilitat, sinergies amb els membres, oferir (i beneficiar) de promocions especials i específiques, contactar amb altres membres del teu mateix sector, accedir a persones específiques per posar-te en contacte directe amb ells / elles, plantejar preguntes perquè els altres membres et donin idees o donar la vostra versió sobre els debats que plantegen els altres, entre d’altres. Com autònom, pots participar en grups del teu interès i mostrar el teu expertise, convertir-te en un referent.
 3. Continguts: posa en marxa un pla de continguts, ser actiu generant i compartint articles, comentaris, posts, novetats, participant en els debats dels grups, etc.
 4. Contactes: contacte amb amics, però també busca professionals del teu sector, sobretot experts i líders d’opinions. Amb una gran xarxa de contactes, els clients trobaran confiança i seguretat en el teu perfil.
 5. Recomanacions: demana a excaps, companys que et recomanin, que aportin els teus punts forts, els clients podran veure que tens amics, genera confiança i per tant, confiaran en tu.

Després de seguir tots aquests passos, arriba l’ÈXIT. Aconseguir més clients, més sol·licituds de pressupostos i per tant, més ingressos.
Vols arribar a més clients? Vols que et coneguin? Utilitza LinkedIn.

LinkedIn

esp_ Hace unos días os presentamos la nueva web sobre LinkedIn, www.todolinkedin.com.  Hoy comentamos un artículo publicado recientemente en su página centrado en los autonómos y en la posibilidad que ofrece la red social de contactos profesionales para encontrar más clientes.

Los autónomos disponen de un amplio campo de negocios en LinkedIn y, como otros perfiles, también pueden aprovechar esta red social para encontrar clientes. Así lo explica nuestra compañera en Descubriendo LinkedIn, con un perfil adecuado, una buena red de contactos y contenidos interesantes, los autónomos pueden utilizar esta red social para encontrar más clientes y por tanto, incrementar sus ingresos.

 1. Perfil: es una de las partes más importantes de la red, sobretodo el extracto que merece un desglose a parte. Debes introducir todos los datos, completando las categorías de manera adecuada y acertada. Se trata de un trabajo arduo y que debes revisar periódicamente, es importante mantener tu CV actualizado.
  1. Extracto: el extracto de tu perfil es la primera impresión, el primer fragmento que leen aquellos que visitan tu perfil. Por eso es tan importante redactar tu extracto en LinkedIn de manera correcta. El extracto es un apartado prácticamente exclusivo de LinkedIn respecto a otras redes sociales, el hecho de que exista no lo hace obligatorio de ser usado, de hecho se puede ocultar o mover, según explica RamGON. El 60% de perfiles en LinkedIn no contienen extracto tal como indica Marta Morales en este post así que ya de por si el simple hecho de incluirlo nos hace diferenciarnos de un 40% de perfiles.
 2. Grupos: una de las características de LinkedIn es la creación de grupos de interés. Su participación en ellos aporta visibilidad, sinergias con los miembros, ofrecer (y beneficiarte) de promociones especiales y específicas, contactar con otros miembros de tu mismo sector, acceder a personas específicas para ponerte en contacto directo con ellos / elles, plantear preguntas para que los demás miembros te den idees o dar tu versión sobre los debates que plantean los demás, entre otras. Como autónomo, puedes participar en grupos de tu interés y mostrar tu expertise, convertirte en un referente.
 3. Contenidos: pon en marcha un plan de contenidos, ser activo generando y compartiendo artículos, comentarios, posts, novedades, participando en los debates de los grupos, etc.
 4. Contactos: contacto con amigos, pero también busca profesionales de tu sector, sobretodo expertos y líderes de opiniones. Con una gran red de contactos, los clientes encontrarán confianza y seguridad en tu perfil.
 5. Recomendaciones: pide a exjefes, compañeros que te recomienden, que aporten tus puntos fuertes, los clientes podrán ver que tienes amigos, genera confianza y por tanto, confiarán en ti.

 Tras seguir todos estos pasos, llega el ÉXITO. Lograr más clientes, más solicitudes de presupuestos y por tanto, más ingresos.

¿Quieres llegar a más clientes? ¿Quieres que te conozcan? Utiliza LinkedIn.  

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s